БНЕБ предлага 50% отстъпка за онлайн обучения

По време на препоръчителната изолация поради пандемията от COVID-19 и наложената практика за дистанционна работа, Българска независима енергийна борса (БНЕБ) предоставя възможност на участниците на борсовия пазар да повишат професионалната квалификация на служителите си.

За периода на извънредното положение, експерти от БНЕБ ще провеждат сертификационни on-line обучения за работа с търговските системи на борсовите сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ с отстъпка в размер на 50 % от фиксираните такси.

С цел да бъдат постигнати максимално добри резултати, екипът на БНЕБ ще организира различни сценарии по време на практическата част от обученията, които ще подготвят обучаващите се служители за реалната търговия на сегментите.

За да се възползвате от предоставената възможност, моля изпратете попълнено Приложение № 1 от Заявление за регистрация на пазарни сегменти ДАМ и ПРД на e-mail: application@ibex.bg. След неговото получаване наш служител ще се свърже с Вас, за да ви информира за възможните дати и часове на провеждане на обучението.