Работата на БНЕБ в условията на пазарни обединения- ликвидност, конкуренция и достъп до единния европейски пазар

След успешното присъединяване на БНЕБ към обединението на пазарите „В рамките на деня“ през ноември 2019 г. чрез границата България-Румъния търгуваните обеми бележат 5-кратен ръст. Стремежът е чрез реализиране на проектите за обединения на пазарите „Ден напред“ с Румъния и Гърция и „В рамките на деня“ с Гърция, по които БНЕБ и ЕСО работят, българските участници на пазара да имат достъп до оферти за електроенергия в цяла Европа. По думите на г-н Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ, ползите от функционирането на борсовия пазар в условията на пазарни обединения са увеличаване на ликвидността и конкуренцията, ограничаване на волатилността на цените и автоматичен достъп до пазарите в цяла Европа. 

Повече може да прочетете в интервюто на следния линк.

24chasa interview