Рафaел Гомес-Елвира Гонсалес е новият председател на Комитета на Номинираните оператори на пазарите на електрическа енергия

След проведен изборен процес, на 8 септември 2020 г., Комитетът на Номинираните оператори на пазарите на електрическа енергия (Комитетът на НОПЕ) избра единодушно Рафаел Гомес-Елвира Гонсалес за свой председател.

От 2017 г. до момента Гонсалес беше съпредседател от страна на НОПЕ на Съвместния управляващ комитет на Единното обединение на пазарите “В рамките на деня”. Рафаел Гомес-Елвира Гонсалес притежава докторска степен по индустриално инженерство и повече от 25 години опит в енергийното регулиране. В момента той заема длъжността директор „Публични въпроси и маркетинг“ в Номинирания оператор на пазара на електрическа енергия за Иберийския полуостров OMIE.

Номинираните оператори на пазарите на електрическа енергия изразяват сърдечни благодарности към досегашния председател Козимо Кампидолио от GME, за неговия значителен принос в развитието на сътрудничеството между НОПЕ и за стартирането на дейността на Комитета на НОПЕ.