„Българска независима енергийна борса“ ЕАД стартира услуга, свързана с достъп чрез API до IDM

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД вече предлага на своите участници, регистрирани на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и придобили статус „активен“, услуга за достъп чрез приложно-програмни интерфейси (API). Новата услуга улеснява достъпа на търговските участници до платформите за търговия и предоставя възможност за автоматично подаване, коригиране и анулиране на оферти, получаване на резултати, както и връзка на IT платформи за управление на енергиен бизнес с физическите пазари на електрическа енергия.
 
Подробна информация относно предлаганата услуга, процеса за достъп, приложимите такси и свързаната документация можете да откриете тук.