Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 04.11.2020 г. Изтъргуваното количество е 53 668,60 MWh, със средна мощност 2 236,19 МW.