Подготовка на Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) и участниците от Великобритания за очакваните ефекти от Брекзит върху функционирането на пазара

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) публикува съобщение, в което се описват очакваните ефекти от Брекзит върху работата на пазарното обединение след 1 януари 2021г., когато се предвижда, че Обединеното кралство вече няма да участва в специалните платформи на Съюза за търговия с електрическа енергия, а ще се използват алтернативни решения за търговия по междусистемните връзки с Великобритания. Цялото съобщение може да прочетете тук.