Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 16.11.2020 г. Изтъргуваното количество е 54 431,00 MWh, със средна мощност 2 267,95 МW.