Нова версия на електронната система за търговия на сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) информира, че считано от ден на търговия 01 декември 2020 г., борсовият оператор ще въведе в реална работа нова подобрена версия на електронната система за търговия на пазарен сегмент „Ден напред“ (ЕСТ-ДН). Основно преимущество на подновената платформа е възможността за отделна обработка на офертите, постъпващи в алгоритъма EUPHEMIA (или т.нар. „Separate Virtual Broker“ – SVB) от страна на българската пазарна зона, което е и изискване за продължаването на работата по проектите за пазарно обединение, в които БНЕБ участва. Наличието на „SVB“ е, от една страна, условие за стартиране на тестова работа по тези проекти, а от друга, е задължително в дългосрочен план във връзка с наличието на локални процедури при обединенията на българо-румънска и българо-гръцка граници, които се очаква да стартират през 2021 г.

В допълнение, бихме желали да ви информираме, че ще бъдат въведени и следните промени и оптимизации с цел подобряване на услугата, предоставяна от БНЕБ:
 1. Промяна на минималната стъпка за офериране на ценови лимит от 0,1 BGN/MWh или 0,1 EUR/MWh на 0,01 BGN/MWh или 0,01 EUR/MWh, което допринася за увеличаване боря на ценовите интервали;

2. Бърз и улеснен достъп до всички електронни системи, които БНЕБ предоставя на своите търговски участници (електронна система за търговия на пазарен сегмент „Ден напред“, електронна система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“, електронна система за сетълмент и обезпечения и REMIT портал), които са регистрирани на сегментите за краткосрочна търговия;

3. Потребителски настройки, чрез които се визуализира таймер в местно време. 
Борсовият оператор планира безпроблемно въвеждане на новата версия на ЕСТ-ДН, като за целта от 1 декември 2020 г. платформата ще бъде достъпвана от отговорниците за търговия със същите данни за достъп (потребителско име и парола), използвайки линка, публикуван в горния десен ъгъл на уеб страницата на БНЕБ.