Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 18.11.2020 г. Изтъргуваното количество е 56 801,20 MWh, със средна мощност 2 366,72 МW.