Пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC): разширяване обхвата на 30- и 15-минутните продукти и актуализиран график за старт на проекта LIP 14

Номинираните оператори на пазарите за електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС), участващи в SIDC (предишно наименование XBID), обявяват, година след старта на 2та вълна на пазарното обединение , че се разширява обхватът на трансграничните продукти за непрекъсната търговия „в рамките на деня“, като 30 и 15-минутни продукти ще започнат да се предлагат на няколко граници.  Наред с това, проектът LIP 14 е с актуализиран график и обхват.

Като важна стъпка към по-добра пазарна интеграция на ВЕИ, на няколко граници ще се предлагат трансгранични продукти за непрекъсната търговия с по-кратък срок на доставка, считано от 10ти декември 2020 г.    Първите периоди на доставка за тези продукти ще се различават въз основа на договорености между НОПЕ на местно ниво. Доставката на австрийско-унгарската граница ще бъде възможна от 11ти декември, доставката за другите граници ще бъде възможна след активиране на продуктите (което се очаква след 11:00 CET на 10ти декември) като се следват местните договорености за затваряне на пазара.

30-минутни продукти ще бъдат въведени на френско-белгийската граница, 15-минутни на австрийско-унгарската, а на границите Белгия- Германия, Белгия- Нидерландия и Нидерландия- Германия вече ще се предлагат както 15-минутни, така и 30-минутни продукти. 

Това ще осигури на пазарните участници от Нидерландия и Белгия достъп до наличната ликвидност от 30-минутни продукти, които вече се предлагат във Франция и Германия. Наред с това, вече обединеният пазар “В рамките на деня” за 15-минутни продукти на Австрия, Германия и Словения ще включи Белгия, Унгария и Нидерландия.

Офертите, подавани за 15, 30 и 60-минутни продукти, ще могат да се съпоставят с други оферти със същия срок на доставка.   По този начин оферта за 15-минутен продукт ще се съпоставя с друга оферта за 15-минутен продукт. В момента се проучва въвеждането на функционалност за съпоставяне на офертите с различни срокове на доставка в платформата на SIDC, посредством което 15, 30 и 60- минутни продукти биха могли да се съпоставят помежду си. 

Същевременно НОПЕ и ОПС, работещи съвместно по проекта LIP 14, чиято цел е интегрирането на границите на Италия (Италия-Франция, Италия-Австрия и Италия-Словения) към вече функциониращото обединение „В рамките на деня“, са обявили  коригиран график на проекта поради паралелната работа на някои от страните по няколко европейски инициативи.  Съгласно новия график стартът на проекта се планира за май 2021 г.    

Също така присъединяването на границите на Гърция (Гърция-Италия и Гърция-България), което първоначално се планираше в рамките на LIP 14,  се очаква да се осъществи с четвъртата вълна на проекта заедно с границите на Словакия в LIP 17 (Словакия- Чехия, Словакия- Полша, Словакия- Унгария).

Събитие, на което заинтересованите страни ще получат подробна информация за третата вълна преди официалния старт на проекта, се предвижда за първото тримесечие на 2021 г.  В процес на организиране е и пробен период с участниците на пазара, за да могат новите потребители да се запознаят с търговското решение SIDC и да планират собствени тестове. 

SIDC към момента обединява пазарите за непрекъсната търговия  “В рамките на деня” на 22 страни: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция.

 За пазарното обединение „В рамките на деня“ (SIDC):

Пазарното обединение „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки.   Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет.  Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности на хърватско-словенската и френско-германската граници (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение.  Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия.  С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции.  Целта на инициативата пазарно обединение „В рамките на деня“  е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.