Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД, дъщерна компания на „Българска фондова борса“ АД, отбеляза рекорд в търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Изтъргуваното количество е 10499,9 MWh, с ден на доставка 02.12.2020 г.