Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 05.01.2021 г. Изтъргуваното количество е 68 043,30 MWh, със средна мощност 2 835,14 МW.