Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 07.01.2021 г. Изтъргуваното количество е 69 823,80 MWh, със средна мощност 2 909,33 МW.