Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 15.01.2021 г. Изтъргуваното количество е 76 668,50 MWh, със средна мощност 3 194,5 МW.