Управляващият комитет на SDAC инициира задълбочено разследване на инцидента с частично отделяне от 13-ти януари

В рамките на пазарното обединение „Ден напред“ (Single Day-ahead Coupling – SDAC), на 13 януари 2021 г., технически проблем причини частично отделяне на пазарната зона на Италия, и като последствие – на Гърция, Словения и Хърватия от SDAC (Multi Regional Coupling – Мулти-регионалното обединение на пазарите „Ден напред“). Докато Словения остана свързана с Италия, пазарните цени за хърватския и гръцкия пазари „Ден напред“ бяха изчислени изолирано от пазарното обединение. При инцидента следните интерконектори бяха отделени от SDAC: IT-AT, IT-FR, IT-GR, AT-SI, SI-HR.
 
Инцидентът беше причинен от непредвидим технически проблем при италианския оператор GME, а не от функционирането на алгоритъма на единния пазар „Ден напред“. Проблемът не беше отстранен във времевите граници, заложени в процедурите на Мулти-регионалното обединение на пазарите „Ден напред“ (MRC) и в 12:45 централноевропейско време (ЦЕВ) беше обявено частично отделяне на модула за подаване на оферти на GME, EXAA, BSP, CROPEX и HEnEx, след което бяха проведени предвидените в такива случаи резервни търгове за експлицитно разпределение на капацитети (shadow auctions) за засегнатите интерконектори. Окончателните резултати за страните, които останаха обединени бяха публикувани в 13:54 ЦЕВ. Общата система за пазарна интеграция функционираше според очакванията и осигури пазарното обединение на останалата част от MRC.
 
Управляващият комитет на SDAC инициира задълбочено разследване на инцидента. Доклад за частичното отделяне, обобщаващ резултата от разследването и потенциалните извлечени поуки, се очаква да бъде публикуван в рамките на един месец.