Над 5 пъти повече електрическа енергия се търгува на пазар „Ден напред“ от старта му преди пет години

БНЕБ отбеляза с онлайн церемония годишнината и отличи търговски участници с принос за развитието на този сегмент

Над пет пъти повече електрическа енергия е търгувана на пазар „Ден напред“ в сравнение със старта на този сегмент през януари 2016 г., отчита Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Борсата отбеляза 5-та годишнина от създаването на „Ден напред“ с онлайн церемония, в която участваха г-н Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката и г-н Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електро-  и топлоенергетика“ в КЕВР. Своята визия и тенденциите в развитието на енергетиката в Европа представи г-н Юлиян Попов, съветник към Европейската климатична фондация.

По време на събитието БНЕБ отличи в четири направления търговски участници с принос за развитието на този пазар: в категорията „Производител“  –  АЕЦ Козлодуй; в категорията „Търговец“ – Енерго-про Енергийни услуги; в категорията „Консуматор“ – Стомана Индъстри и в категорията „Иноватор“ – Ей И Ес Гео Енерджи.

„Добрите резултати се дължат както на усилията на всички търговски участници и институции, свързани с процеса на либерализация и обединение на електроенергийните пазари в Европейския съюз. Стратегически за нас са пазарните обединения с Гърция и Румъния, които са планирани съответно за април и август. Заедно с ЕСО работим те да се реализират успешно. “, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

Голямото значение на пазарния сегмент „Ден напред“ се доказва от рязкото увеличение на дела на търгуваната енергия на този сегмент спрямо общата консумация в България. От 17 на над 80 е нараснал броят на регистрираните участници на пазара „Ден напред“ за изминалите пет години. Постигнатите ценови нива на сегмента са съизмерими с тези в региона и са най-представителната информация за състоянието на електроенергийния ни пазар. „Ден напред“ се утвърди като най-предпочитан от търговските участници сегмент и почти всеки месец отбелязва рекордни търгувани количества енергия.