Обединението на пазара на електроенергия с Румъния на крачка по-близо

Одобрена е актуализираната пътна карта, съобразена със старта на проекта Interim Coupling (ICP) през май

Обединението на пазарите на електроенергия „Ден напред“ между България и Румъния отбеляза стратегически напредък. Одобрена беше актуализираната пътна карта на проекта съгласно заложения срок за стартиране на Междинното обединение или т.нар. Interim Coupling Project (ICP) през май, което цели да свърже границите на пазарното обединение 4МMC (Чехия, Унгария, Румъния и Словакия) с Мултирегионалното обединение (MRC).

Изпълнението на Interim Coupling е необходимо условие за реализация на проекта за пазарно обединение между България и Румъния, който се очаква да стартира около средата на август. Търговските участници ще бъдат допълнително информирани относно следващите стъпки и предстоящите тестове.

Дейностите по проекта за обединение на пазарите „Ден напред“ между България и Румъния, по който БНЕБ работи съвместно с Електроенергийния системен оператор  (ЕСО) и румънските си партньори OPCOM и Transelectrica, се изпълняват по график.

Ефектите, които ще произтекат за пазара на електроенергия в страната ни от пазарното обединение с Румъния, са: на първо място – повишаване на конкуренцията, предвид достъпа на търговските участници до много оферти; на второ – значително намаляване на пазарната концентрация. В България основен доставчик на пазар „Ден напред“ са производителите от групата на БЕХ. Пазарното обединение ще даде възможност на продавачи от цяла Европа да станат автоматично доставчици на енергия в страната ни.

Очаква се капацитетите, свободни за търговия на българо-румънска граница при старта на пазарното обединение, да са в рамките на 700-800 MW за всеки час.

Допълнителна информация

От самото начало на реална борсова търговия в България през 2016 г., БНЕБ е пълноправен член на обединението на всички европейски борси – MRC (Multi Regional Coupling), със сегашно име SDAC (Single Day Ahead Coupling), както и на SIDC (Single Intraday Coupling). Важни участници в тези организации са и преносните оператори. ЕСО също е сред членовете. Участието в тези обединения дава възможност от една страна, борсовите оператори да обединяват офертите, които електронните системи за търговия регистрират, а от друга, преносните оператори да предоставят данни за наличните нива на трансграничните права за пренос, или така наречените капацитети. В момента клиринговите цени и клиринговите обеми на БНЕБ се изчисляват заедно с останалите борси в Европа, но без да са осигурени въпросните данни за капацитетите.

Пазарното обединение предоставя автоматичен достъп на българските участници до офертите на останалите пазарни участници в цяла Европа. А конкретната възможност за този достъп се определя от нивата на капацитетите, т.е. колко енергия може да премине физически от една национална система в друга.