Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД отбеляза рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“ за ден на доставка 12.02.2021 г. Изтъргуваното количество е 84 622,90 MWh, със средна мощност 3 525,95 МW.