Пазарен сегмент “В рамките на деня” е достъпен

Техническото прекъсване на работата на пазарен сегмент „В рамките на деня“ приключи и търговската платформа е достъпна за търговия.