Непланирано прекъсване на пазарен сегмент “В рамките на деня”

Електронната система за търговия за пазарен сегмент “В рамките на деня” е недостъпна поради непланирано техническо прекъсване.