БНЕБ с нов уебсайт – модерна визия и актуални функционалности за потребителите

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) с нов сайт от 14 април 2021 г. Той е с модерна визия и добавени актуални функционалности, съобразени с нарастващите потребности на участниците на различните пазарни сегменти на БНЕБ.

„Енергийната борса се развива експоненциално и новият ни сайт е така проектиран, че да отговори на тази скорост. Нещо повече, в него са заложени удобства за потребителите във връзка с предстоящи проекти като пазарните обединения с хоризонт от година напред.“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

Потребителите на сайта вече виждат паралелно данните за пазарните сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ на началната страна. Динамична таблица, пък позволява търговските участници да се филтрират по сегмент, статус или друг избран критерий. Улеснено е превключването между английската и българската версии. Новините и съобщенията са организирани в архив по години. Добавени са функционалности (в тестови режим), свързани с предстоящото на 11 май пазарно обединение на сегмент „Ден напред“.

Заради важността на данните и процесите, които отразява, както и заради по-лесната адаптация на потребителите, старият сайт на БНЕБ ще продължи да е активен на линк: http://umm.ibex.bg