БНЕБ проведе стратегически семинар с търговските участници за обединението на пазар „Ден напред“ с Гърция

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) проведе днес стратегически семинар посветен на обединението на пазар „Ден напред“ с Гърция. Семинарът имаше за цел да даде повече информация за оперирането на пазара след старта на обединението, както и да подготви пазарните участници за предстоящите тестове. Предвид важността на обединението за пазара на електроенергия в България и старта му след по-малко от месец, във форума се включиха близо 100 представители на 82 компании – участници на сегмента „Ден напред“ на Борсата.

„Очакваме положителните ефекти от обединението с Гърция да се засилят. Българският електроенергиен пазар ще стане напълно интегриран с европейския и българските потребители, производители и търговци на електрическа енергия ще могат да се възползват в максимална степен от предимствата, които свързаността носи, а именно: автоматичен достъп, в реално време до оферти-купува и оферти-продава на пазарни участници от всички страни-членки на Европейски съюз.“, каза
г-н Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

Значимостта на предстоящото обединение и ползите от него за българския електроенергиен пазар подчертаха в своите изказвания по време на откриването на семинара г-жа Маринела Петрова – заместник-министър на финансите,
г-н Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, г-н Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електро-  и топлоенергетика“ в КЕВР и г-н Ангелин Цачев – изпълнителен директор на Електроенергийния системен оператор.

Водещите експерти от БНЕБ г-н Никола Габровски и г-н Тодор Маринов запознаха участниците със същността и развитието на проекта за обединение на пазара „Ден напред“ с Гърция. Представени бяха и конкретните процедури, включително и резервната, чрез които пазарната свързаност ще функционира. Участниците имаха възможност да дискутират детайлите от всички гледни точки в отделен панел след презентациите.

Очакванията са чрез интеграцията на границата с Гърция да се намали пазарната концентрация, особено на предлагането в България, което пък ще засили конкуренцията и ще предотврати съмненията за упражняването на пазарна сила при калкулиране на цените.


Присъединяването на България към единния европейски пазар „Ден напред“ е насрочено за 11 май 2021 г. (с първи ден на доставка 12 май) при положително потвърждение след приключване на всички тестове и съответните одобрения от българския и гръцкия регулатори.

Допълнителна информация

От самото начало на реална борсова търговия в България през 2016 г., БНЕБ е пълноправен член на обединението на всички европейски борси – MRC (Multi Regional Coupling), със сегашно име SDAC (Single Day Ahead Coupling), както и на SIDC (Single Intraday Coupling). Важни участници в тези организации са и преносните оператори. ЕСО също е сред членовете. Участието в тези обединения дава възможност от една страна, борсовите оператори да обединяват офертите, които електронните системи за търговия регистрират, а от друга, преносните оператори да предоставят данни за наличните нива на трансграничните права за пренос, или така наречените капацитети. В момента клиринговите цени и клиринговите обеми на БНЕБ се изчисляват заедно с останалите борси в Европа, но без да са осигурени въпросните данни за капацитетите. Пазарното обединение предоставя автоматичен достъп на българските участници до офертите на останалите пазарни участници в цяла Европа. А конкретната възможност за този достъп се определя от нивата на капацитетите, т.е. колко енергия може да премине физически от една национална система в друга.