Детайли относно уебинар на единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) по реализацията на проекта за пазарно обединение DE-AT-PL-4M (Interim Coupling)

Проектът за междинно свързване, Interim Coupling, цели свързване на пазарното обединение 4M с Мултирегионалното обединение (MRC) чрез въвеждане на имплицитно разпределение на капацитети, основано на нетен капацитет за пренос (NTC), на следните шест граници: Полша-Германия, Полша-Чехия, Полша-Словакия, Чехия-Германия, Чехия-Австрия и Унгария-Австрия.

Оперативният старт на проекта е планиран за 10 юни 2021 г. Завършването му бележи прехода към единен обединен търг за пазара „Ден напред“ в държавите, участващи в обединенията MRC и 4M. В този контекст, проектът е поредна стъпка към завършване на единното обединение на пазарите „Ден напред“ в Европа.

На 21 април от 14:30 до 16:30 ЦЕВ Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносните системи ще проведат уебинар, на който ще предоставят детайлна информация на пазарните участници относно очакваните промени, както и относно предстоящите тестове, планирани за втората половина на май.

Регистрация за участие на семинара може да бъде извършена на следния линк: https://register.gotowebinar.com/register/7524236658692563471.

Програмата на семинара е достъпна на следния линк: http://www.nemo-committee.eu/assets/files/-sdac-webinar-on-the-implementation-of-the-de-at-pl-4m-mc-(interim-coupling)-project-21st-april.pdf

Успешното стартиране на проекта Interim Coupling е задължително условие за реализацията на проекта за пазарно обединение между България и Румъния, който се изпълнява по график и се очаква да приключи успешно до три месеца след старта на Interim Coupling.