Електронната система за търговия за пазарен сегмент “В рамките на деня” е достъпна.

Електронната система за търговия за пазарен сегмент “В рамките на деня” е достъпна.