Електронната система за търговия за пазарен сегмент “Ден напред” е достъпна

Електронната система за търговия за пазарен сегмент “Ден напред” е достъпна.