Пазарен сегмент “В рамките на деня” е недостъпен

Търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ e недостъпна поради техническо прекъсване.