Пазарен сегмент “Ден-напред” е недостъпен

Електронната система за търговия на пазарен сегмент „Ден напред“ е недостъпна поради технически проблем. БНЕБ ще публикува ново съобщение, когато ЕСТ е отново достъпна.