Повишена ликвидност на „Ден напред“ след обединението с Гърция

Между 6 и 18% по-висока ликвидност на пазара „Ден напред“ за изминалите сесии, отчита Българска независима енергийна борса (БНЕБ) след пазарното обединение с Гърция.

БНЕБ калкулира и представя количествата в секцията „Цени и количества“ на интернет сайта си за пазарен сегмент „Ден напред“ като сбор от търгуваните обеми на вътрешния пазар и на пазарното обединение с Гърция, считано от 21.05.2021, с ден на доставка 22.05.2021.