Нови часове и крайни срокове във връзка с ежедневните оперативни процедури по обединение на пазарите, считано от 17 юни 2021 г.

През годините броят на държави в пазарни обединения и следователно  броят на участващите страни и системи в единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) е нараснал значително. В резултат на това e по-сложен и процесът по обединение на пазарите и по-конкретно процесът по изчисляване на резултатите.

С цел осигуряване на достатъчно време за осъществяване на ежедневния процес по обединение на пазарите националните регулаторни органи одобриха съвместно предложение на Номинираните оператори на пазара на електроенергия (НОПЕ) и Операторите на преносни системи (ОПС) за увеличаване на максималната продължителност на изчисление на алгоритъма от 12 на 17 минути и промяна на съответните срокове, позволяващи на НОПЕ и ОПС да намерят решение за избягване на отделяне на пазарите.

За пазарните участници промените в часовете във връзка с ежедневните оперативни процедури ще бъдат следните:

  • Публикуване на предварителни резултати: 12:45 ЦЕВ (вместо 12:42 ЦЕВ)
  • Краен срок за обявяване на частично отделяне поради липсващи оферти: 12:45 ЦЕВ (вместо 12:40 ЦЕВ). Периодът за повторно отваряне на офертите за обединени и отделени зони след обявяване на частично отделяне ще бъде удължен от 10 на 15 минути.
  • Краен срок за обявяване на пълно разделяне: 14:00 ЦЕВ (вместо 13:50 ЦЕВ)
  • Публикуване на резултати от търгове в сянка: не по-късно от 14:00 ЦЕВ (вместо не по-късно от 13:50 ЦЕВ). Този краен срок е относим само когато търговете в сянка са предвидени съгласно аварийни процедури. Съответните актуализирани правила, публикувани от JAO, са достъпни тук: https://www.jao.eu/ .

Новите часове и крайни срокове във връзка с ежедневните оперативни процедури ще бъдат въведени на 17 юни, с ден на доставка 18 юни 2021 г., заедно със старта на проекта за Междинно обединение (Interim Coupling), за който предстои потвърждение за техническа и правна готовност от всички страни.