Резултати за пазар “Ден-напред”

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 08.06.2021г. е налична в електронната система за търговия и на уеб страницата на БНЕБ.