Закъснение в публикуване на резултатите от пазарно обединение “Ден напред”

Закъснение в публикуването на резултати за пазарното обединение „Ден напред“, за ден на доставка 09.06.2021