Резултати от пазарното обединение „Ден напред”

Резултатите за пазарното обединение „Ден напред“, за ден на доставка 09.06.2021 са налични на сайта.