Пазарен сегмент “В рамките на деня” ще бъде недостъпен на 16.06.2021

Търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване на 16.06.2021, в часовия интервал от 22:30 до 23:15ч. ЦEВ. Моля имайте предвид, че всички оферти ще бъдат деактивирани.