Възстановяване работата на интерконектора ESO-TEL

Разпределението на капацитети между ESO и TRANSELECTRICA на пазарен сегмент „В рамките на деня“ е възстановено.