Резултати за пазар “Ден-напред”

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 15.06.2021г. е налична в електронната система за търговия.