Възстановяване работата на интерконектора ESO-TEL

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между ESO и TRANSELECTRICA, които са част от SIDC/XBID обединението, е разрешен.