Стартът на проекта за Междинно обединение (Interim Coupling project) се потвърждава за 17 юни 2021 г.

Поредна стъпка към интегриран европейски пазар на електроенергия

След успешно завършване на техническата подготовка стартът на проекта за Междинно обединение се потвърждава за 17 юни 2021 г. (с първи ден на доставка 18 юни 2021 г.).

Проектът за Междинно обединение цели свързване на пазарното обединение 4M (пазарно обединение на Чехия, Словакия, Унгария и Румъния) с Мултирегионалното обединение (MRC) чрез въвеждане на имплицитно разпределение на капацитети, основано на нетен капацитет за пренос (NTC), на шест нови граници: Полша-Германия, Полша-Чехия, Полша-Словакия, Чехия-Германия, Чехия-Австрия и Унгария-Австрия. Проектът е важна стъпка за разширяване на единното обединение на пазарите „Ден напред“ в Европа, предвидено в Регламент 2015/1222 (насоки относно Разпределение на капацитета и управление на претоварването/CACM).

Успешното стартиране на проекта Interim Coupling е задължително условие за реализацията на проекта за пазарно обединение между България и Румъния, който се изпълнява по график и се очаква да приключи успешно около три месеца след старта на Interim Coupling.

За SDAC

Единното обединение на пазарите „Ден напред“ (SDAC) в ЕС разпределя ограничения трансграничен капацитет за пренос по най-ефективния начин, обединявайки пазарите за електрически енергия на едро от различни региони посредством общ алгоритъм, отчитащ едновременно трансграничните ограничения при преноса, максимизирайки по този начин ползите за всички участници на пазарите.

Целта на SDAC е да създаде общ за цяла Европа трансзонален пазар за електрическа енергия “Ден напред“. Интегрираният пазар „Ден напред“ увеличава цялостната ефективност на търговията като насърчава конкуренцията, увеличава ликвидността и осигурява по-ефективно използване на ресурсите за производство в цяла Европа.

Допълнителна информация за SDAC:

http://www.nemo-committee.eu/sdac

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sdac/