Пазарен сегмент “В рамките на деня” ще бъде недостъпен на 23.06.2021

Търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване на 23.06.2021, в часовия интервал от 08:00 до 09:00ч. ЦEВ. Моля имайте предвид, че всички оферти ще бъдат деактивирани.