Закъснение в публикуване на резултатите от пазарно обединение “Ден напред”

Информация относно търгуваните обеми електрическа енергия с ден на доставка 19.06.2021 ще бъдe публикуванa със закъснение в електронната система за търговия и на уеб страницата на БНЕБ.