Резултати за пазар “Ден-напред”

Информация относно търгуваните обеми за ден на доставка 19.06.2021г. е налична на уеб страницата на БНЕБ и в търговската система.