Нова банкова сметка за превод на обезпечения за пазарен сегмент “Двустранни договори” от 01.07.2021 г.

Уважаеми търговски участници,

С настоящото бихме желали да ви информираме, че считано от 01.07.2021 г. банковата сметка, по която се превеждат обезпечения за пазарен сегмент „Двустранни договори“, ще бъде нова. 

Новата банкова сметка на БНЕБ ЕАД е следната:

IBAN: BG72BGUS91601008492500

BIC КОД: BGUSBGSF

БАНКА: „Българо-американска кредитна банка“ АД

ТИТУЛЯР: БНЕБ ЕАД