Удължаване на плановото прекъсване на пазарен сегмент “В рамките на деня” на 23.06.2021

Търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване на 23.06.2021, в часовия интервал от 08:00 до 09:30ч. ЦEВ (удължаване на периода с 30 мин спрямо предварително обявения срок). Моля имайте предвид, че всички оферти ще бъдат деактивирани.