Екран „Непрекъсната търговия“, пазарен сегмент „Двустранни договори“- удължаване на временното спиране до 31.12.2021 г. (включително)

Във връзка с временното спиране на екран „Непрекъсната търговия“ за срок от 5 месеца (до 25.6.2021 г.) БНЕБ ЕАД информира, че след решение на Борсовия съвет временното преустановяване на функционирането на екран „Непрекъсната търговия“, част от пазарен сегмент „Двустранни договори“, се удължава до 31.12.2021 г. (включително).