Некоректни стойности в публикуваните на уебсайта на БНЕБ данни за сегмент „Ден напред“

Поради технически проблем с уеб страницата на БНЕБ, днес (05.07.2021 г.) в периода от 14:00 до 15:15 часа ЦЕВ бяха публикувани некоректни резултати от търговията на пазарен сегмент „Ден напред“. Проблемът беше разрешен и в момента публикуваните клирингови цени и търгувани обеми електрическа енергия отговарят на реалните такива. Екипът на БНЕБ се извинява за причиненото неудобство и продължава да работи за повишаване качеството на услугите, които предоставя на своите членове.