Възстановяване работата на интерконекторите на MAVIR-TRANSELECTRICA

Техническият проблем, който беше причина за спирането разпределението на капацитети между румънския преносен оператор TRANSELECTRICA и унгарския преносен оператор MAVIR, които са част от SIDC/XBID обединението, е разрешен.