Планово прекъсване на системата на 30.08.2021

Електронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване в интервала 22:30 ЦЕВ на 30.08.2021 г. – 00:30 ЦЕВ на 31.08.2021 г. По време на прекъсването няма да бъде възможно въвеждане на оферти и сключване на сделки. Всички активни оферти в търговската система ще бъдат деактивирани.