REMINDER:Пазарен сегмент В рамките на деня ще бъде недостъпен на 30.08.2021


Уважаеми търговски участници,

Търговската система на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде недостъпна поради планово техническо прекъсване на 30.08.2021, в часовия интервал интервал 22:30 ЦЕВ на 30.08.2021 г. – 00:30 ЦЕВ на 31.08.2021 г.