EEX AG с поредно 2-дневно сертифициращо обучение за търговия с енергийни фючърси на 12 и 13 октомври 2021 г. в София

На 12 и 13 октомври 2021 г. European energy exchange AG (EEX AG) организира двудневно обучение за търговия с енергийни фючърси с подкрепата на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.

Обучението ще се проведе на английски език от г-н Екехард Вил (Ekkehard Will) в хотел Sense, София, и се състои от 3 модула, включително сертифициращ изпит за търговец на EEX AG. Повече информация за темите, включени в курса, можете да намерите на посочените по-горе линкове. За заявяване на участие е необходимо да се попълни и изпрати регистрационен формуляр, достъпен на следния линк . За въпроси, свързани с обучението: training@eex.com; ngabrovski@ibex.bg