БНЕБ (Ден напред): Закъснение в публикуването на резултатите за пазарен сегмент Ден напред за ден на доставка 14.09.2021 г.


Уважаеми търговски участници,

Поради технически проблем клиринговите цени и търгуваните обеми електрическа енергия на пазарен сегент Ден напред с ден на доставка 14.09.2021 г. ще бъдат публикувани със закъснение.

Моля да ни извините за причиненото неудобство.