БНЕБ (Ден напред): Резултатите на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 14.09.2021 г. са налични на уеб страницата на БНЕБ


Уважаеми търговски участници,

Клиринговите цени и търгуваните обеми за ден на доставка 14.09.2021 г. са публикувани на уеб страницата на БНЕБ.